Afdruk & Disclaimer

Bedrijfsinformatie


BS International GmbH

Geregistreerd in Keulen HRB 86420
Tax-ID DE304699424

Wettelijk adres:
Ringstraße 53
50354 Hürth
Germany

Web-presence www.bsinter.de
Email info@bsinter.de

Phone +49 2233 9484947

Verklaring gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het soort, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Wij nemen uw gegevensbescherming serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

Toegang tot gegevens

Omwille van onze legitieme belangen (zie art. 6 lid 1 sub f. DSGVO) verzamelen wij gegevens over de toegang tot de website en slaan deze op de server van de website op. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:
  • Bezochte website
  • Tijdstip van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/verwijzing van waaruit u naar de pagina bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikte IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. De gegevens worden om veiligheidsredenen opgeslagen, bijv. om gevallen van misbruik op te helderen. Als gegevens om redenen van bewijsvoering moeten worden gewist, worden ze van verwijdering uitgesloten totdat het incident definitief is opgelost.

Behandeling van contactgegevens

Als u contact met ons opneemt via de aangeboden contactmogelijkheden (e-mail, telefoon), worden uw gegevens handmatig opgeslagen, zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwerking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensportabiliteit doen gelden. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. het bewaren van gegevens), hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het beoogde gebruik en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Indien verwijdering niet mogelijk is omdat de gegevens voor wettelijke doeleinden vereist zijn, wordt de verwerking van de gegevens beperkt. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht van bezwaar en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met het volgende e-mailadres: info@bsinter.de

Auteursrechten

De inhoud en werken op deze webpagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar websites van derden. Wij hebben geen enkele invloed op de informatie op deze websites en aanvaarden geen enkele garantie voor de juistheid ervan. De inhoud van dergelijke websites van derden valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaars/aanbieders. Op het moment dat de websites van derden aan de onze gelinkt waren, vonden wij GEEN ENKELE REDENEN van enige waarschijnlijke overtreding van de wet. Wij zullen een link onmiddellijk verwijderen zodra wij vernemen dat deze in strijd is met de wet.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

U verstrekt ons uw persoonlijke gegevens uitsluitend door ons een e-mail te sturen, die u zelf hebt geïnitieerd en geschreven. Wij gebruiken geen andere middelen, zoals formulieren, om persoonlijke gegevens van u te verzamelen.

Persoonlijke informatie is alle informatie die wordt gebruikt om u te identificeren en die tot u kan worden herleid, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U bezoekt deze website zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, slaan wij echter uw toegangsgegevens tot deze website op (zonder persoonlijke referentie). Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het door u gevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren is het niet mogelijk om conclusies over uw persoon te trekken.

 

Google Analytics

Vanwege onze legitieme belangen gebruikt deze website voor de optimalisatie en analyse van ons online aanbod in de zin van Art. 6 alinea 1 letter f. DS DS. 1 letter f. DSGVO maakt gebruik van de dienst "Google Analytics", die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere ondertekenende landen van de overeenkomst verminderd. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres in eerste instantie volledig doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke verwijzing naar uw IP-adres. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere door Google opgeslagen gegevens.

In het kader van de overeenkomst over de bestelgegevens, die wij als website-exploitant met Google Inc. hebben afgesloten, gebruikt Google de verzamelde informatie om het gebruik van de website en de website-activiteit te evalueren en om diensten in verband met het gebruik van het internet te leveren.

De door Google in opdracht van ons verzamelde gegevens worden gebruikt om het gebruik van ons online-aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijvoorbeeld om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen om ons online-aanbod te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te verhinderen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Er is geen garantie dat u zonder beperkingen toegang hebt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browser-plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verzonden en door Google Inc. wordt gebruikt.

BS International is een team van experts, bestaande uit projectspecialisten, sales managers en inkoopprofessionals. Zoekt U een betrouwbare vertegenwoordiger, een uitbreiding van uw verkooporganisatie in Europa, of een Rusland-certificering, import/export of sourcing services, dan zijn we graag Uw partner.
BS International GmbH
Ringstraße 53
50354 Cologne / Hürth
Germany

+49 2233 9484947
Image

Social

LinkedIn Company Page
Xing Company Page